ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္း

ႏို၀င္ဘာ ၃၀

ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းကို လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၃ရက္ၾကာ ၾကားျဖတ္က်င္းပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းတင္က ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာသည္။

“အဲဒါကေတာ့ ဒီလိုပါပဲ။ လံု/နယ္၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲရွိလို႔ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အထူး အစည္းအေ၀း လုပ္ရတာ။ လံု/နယ္၀န္ႀကီး ကတိသစၥာခံယူဖို႔နဲ႔ ေပါင္းၿပီးလုပ္လိုက္တာပါ”ဟု အထက္ပါ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ဆက္လက္ေျဖၾကားသည္။

၃ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ယင္း အထူးအစည္းေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃၇ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး႒ာနမွ ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ေျဖဆိုေပးခဲ့သည္။

အထက္ပါ အစည္းေ၀းတြင္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ေမးခြန္း အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး ေဆာ့ေလာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေခၚမာ၀ူမွ ေမးခြန္း ၁၀ ခြန္း ေမးျမန္းကာ ေဆာ့ေလာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလရွီးေဇာ္လြမ္းလန္းက ေမးခြန္း ၇ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ေဆာ့ေလာ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈျပႆနာမ်ား၊ တံတားအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ရွိ/မရွိ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ သြားလာရ ခက္ခဲေနသည့္ လမ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေပးရန္ ရွိ/မရွိ အစရွိသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရမႈမရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာသည္။

“ေက်နပ္အားရမႈဆိုတာ နည္းနည္းေလးမွ မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံရရွိပါက ဆိုတာလည္း ၂၀၂၀-၂၁ မွတဲ့။ ၿပီးေတာ့ နယ္/လံု၀န္ႀကီးနဲ႔ ေျဖရမယ့္ နတလ ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ ေတာ့ အေရးႀကီးရင္ႀကီးသလို ရန္ပံုေငြကေန ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရ ရရွိဖို႔ကေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ေသာက္သံုးေရေလး ရရွိဖို႔ေတာင္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ပဲ ေပးမယ္ဆိုေတာ့ အန္တီ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ၂၀ ေတာင္ ေသာက္သံုးေရ မရရွိေလာက္ဘူး”ဟု ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္(၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေဒၚေခၚမာ၀ူက ရွင္းျပသည္။

ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေ၀းလံေခါင္သီသည္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး႒ာန နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီး႒ာန(နတလ)၏ အသံုးစရိတ္ျဖင့္အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳရသည့္ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

“အရမ္းေတာ့လည္း ေက်နပ္မႈရွိဘူးေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုအစ္မတို႔ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္က ႒ာနေတြက တြဲေနတယ္။ သူတို႔က မလာၾကဘူး။ ခ်ီေဖြေလာက္မွာပဲ ေနေနၾကတာ။ ႒ာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈ ပါရင္ ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာေတြက ေ၀းလံေခါင္ပါးေတာ့ ကြင္းသိပ္မဆင္းႏိုင္ၾကဘူး။ အဲဒီလိုအားနည္းတာေပါ့ေနာ္”ဟု ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလရွီးေဇာ္လြမ္းလန္းမွ ေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၆၅၂၂ ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၀၇၃ စု ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စည္သူ(ျမစ္ႀကီးနား)