ေကာင္ရာေက်း႐ြာမွ စစ္ေရွာင္ရြာသားမ်ားကုိ ေကာင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ႐ြာသို႔ျပန္လာရန္ ေခၚယူေန

853

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here